Psikoloji ve Psikiyatri Arasındaki Fark

Psikoloji ve Psikiyatri Arasındaki Fark

Psikoloji ve psikiyatri arasındaki fark nedir?
Psikoloji insan bilimleri arasında yer alan, insanın ruhsal hayatını ve davranışlarını incelediği için ruh bilimi diye isimlendirilen bir bilim dalıdır. İlk çağlarda ya da ilkel insanların yaşadığı çevrelerde ruh insanın içinde görüşmeyen bir varlık olarak değerlendirilmiştir. Çağdaş felsefenin kurucusu Descartes hayvan ya da insan bedenini karmaşık bir makineye benzeterek işleyişini maddi ve mekanik ilkelere bağlamaya çalışmştır. Daha sonraları ruh, düşünce sonu erişilmiş bir kavram niteliği kazanmıştır. Günümüze kadar gelişen çeşitli görüş ve psikolojik akımlar ruhbilimini, fizikötesi (metafizik) ve ruhötesi (metapsişik) bilgilerden ve yorumlardan ayrı olarak tanımlamakta ve onu bir davranış bilimi şeklinde göstermektedirler.

Psikiyatri terimi ise ruh veya akıl hastalıkları anlamında kullanılmaktadır. Psikiyatrik hastalıkları sınıflandırmak, herkes tarafından kabül edilecek bir ayırım yapmak güçtür.

Akıl hastalıklarını altı büyük gruba ayıran basit bir sınıflandırmaya göre bunları etkilenme bozuklukları, nörotik bozukluklar, şizofrenik bozukluklar, sosyopatik bozukluklar, organik bozukluklar ve zeka gerilikleri şeklinde sıralamak mümkündür. Sıraladığımız bu hastalıkların her birinde karakteristik belirtiler olarak sırasıyla ruhsal durumun değişmesi, hiddetin artması, düşüncenin bozulması, sosyal değişiklikler, hafıza bozuklukları veya zeka noksanlığı mevcuttur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

  • YENİ
  • YORUM