Tiroid Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Tiroid Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Tiroid bezi hastalıkları arasında nodular guatr, tiroid bezi iltihabı (tiroidit), tiroid hormon yetersizliği ya da aşırı hormon salınımı gibi iyi huylu hastalıkların yanı sıra tiroid bezinin kanseri de var.

Tiroid Kanseri Kimlerde görülür?
Tiroid kanseri her yaş ve cinste görülebilir; yaklaşık olarak erkeklerde 100.000’de 1-2 kişide, kadınlarda ise erkeklerden 3 kat daha sık olarak 100.000’de 3-5 kişide görülmektedir. Burada vurgulanması gereken konu hastalığın zamanında tanısının konularak doğru tedavi edilmesi halinde hastanın beklenen yaşam süresi ve yaşam kalitesinin bozulmamasıdır. Tiroidde nodül denilen ve radyolojik tanı yöntemleriyle çevre tiroid dokusundan farklı olarak saptanan, ele gelen ya da gelmeyen lezyonlarda kabaca tiroid kanseri görülme riski %5 kadardır. İnsanların yaklaşık %5 ila 10’unda yaşamlarının herhangi bir döneminde tiroid bezinde nodül oluşacağı düşünüldüğünde hastalığın önemi aşikardır.

Tiroid Kanserinin Belirtileri Nelerdir ?
Her tiroid nodülü kötü huylu değidir. Ancak 20 yaşından genç ve 70 yaşından yaşlı hastalarda ortaya çıkan, yüksek çözünürlüklü ultrasonografik incelemede kuşkulu olarak nitelendirilen, ya da boyunda eşlik eden lenf bezi büyümesi, ses bozukluğu, yutma güçlüğü olan, baş ve boyun bölgelerine ışın tedavisi (radyoterapi) alan, veya bir ya da daha fazla birinci derece akrabasında tiroid kanseri olan hastalar daha dikkatli değerlendirilmelidir.

Tiroid Kanserinde Hastalığın Tanısı Nasıl Yapılıyor?
Sözünü ettiğimiz yakınmaları olan hastalar genel cerrahi ya da endokrin ve metabolizma hastalıkları uzmanına başvurmalı. Anamnez ve muayene sonrasında gerekli kan ve radyolojik tetkikler yapılarak gereken vakalarda ultrasonografi eşliğinde iğne biyopsisi yapılarak nodülün yapısı aydınlatılmalıdır.

Tiroid Kanseri İçin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Uygun evrede tanısı konan vakalarda birincil seçenek cerrahi tedavidir; tiroid bezinin tamamının ve gerekli çevresel lenf bezlerinin ameliyat ile alınmasıdır. Bu tedaviyi tamamlayıcı olarak ameliyat sonrasında radyoaktif iyod ablasyon tedavisi eklenmektedir. Böylelikle kanserli doku ve olası kalıntıları ortadan kaldırılmaktadır.

Tiroid Kanserinde Cerrahi Tedavinin Riskleri Var Mı?
Tiroid ameliyatlarından sonra görülen ciddi komplikasyonlar arasında kanama, sinir yaralanmaları (ses kalitesinde bozulma), solunum güçlüğü ve paratiroid hasarı (hipokalsemi) sayılabilir. Kanama vakaların %1’inden azında görülebilir ve hayati tehlike arz eder. Sinir yaralanması, ki hasta ses kısıklığı nefes alma güçlüğü olarak tarif eder; uygulanan cerrahi tekniğe, cerrahın deneyimine, vakanın anatomik durumu ve evresine göre binde 2 ila yüzde 6 arasında görülür. Hastaların ameliyat ile ilgili olarak en çok endişe ettikleri komplikasyondur. Ameliyat sonrası kalıcı hipoparatiroidizm ( kan kalsiyum düzeyi düşüklüğüne bağlı el, yüz kasları ve ayaklarda uyuşma ve kasılmalar) binde 4 ila yüzde 14 arasında görülebilmektedir. Bu komplikasyonlardan kaçınmada titiz cerrahi teknik ve deneyim büyük önem taşımaktadır.

Operasyondan Sonra Hasta Ne Yapmalı?
Hastanın cerrahi tedavi sonrasında yaşam boyu hergün , düzenli ve uygun dozda tiroid hormonu kullanması zorunludur. Hastalığın klinik seyri ve hormonal tedavinin yeterliliği belirli aralıklarla uygun kan tetkikleri ve radyolojik incelemeler ile kontrol edilmelidir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

  • YENİ
  • YORUM