Uzman Psikolog Zehra Erol
Uzman Psikolog Zehra Erol
upzehraerol@gmail.com
Sınır kişilik bozukluğu (Borderline kişilik bozukluğu)
  • 0
  • 2322
  • 11 Ocak 2017 Çarşamba
  • +
  • -

Günümüzde en sık yakınılan konulardan biri de istikrarsız ilişkiler. İlişkilerde istikrarsızlık dendiğinde akla gelen bozukluklardan biri de Borderline kişilik bozukluğudur. BKB’da kişi yaşamının bütününde istikrarsızlık gösterir. Belirgin şekilde ruh halinde değişimler, mutsuzluk, öfke kontrol (tekrarlayan öfke nöbetleri, fiziksel kavga, sık şekilde öflenin açığa çıkması vb..) güçlükleri vardır. Diğer belirtiler üzerinde durursak;

– Gerçek duygularını uygun şekilde ifade etmekte zorlanırlar. Duygularını yönetmekte oldukça zorlanırlar.

– Kişilerarası ilişkilerde idealize etme ve değersizleştirme arasında gidip gelmeler.

– Kendilerini algılayışlarında kararsızlık

– Dürtüsel davranışlarla kendine zarar verme (aşırı yemek yeme, aşırı hız yapma, aşırı tedbirsiz cinsel ilişki..)

– Kendini önemseme ve bakımda zayıflıklar. Kendine zarar verici davranışlar. (İntihar girişimi, vücudunda sigara söndürme vb…)

– Stresle açığa çıkan şüphecilik

– Kronik boşluk duygusu

– Gerçek veya hayali terkedilmekten kaçınmak için yoğun çaba harcarlar. Gerçekten de ayrılma ile ilgili belirtiler olmasa da, terkedilme kaygısı ile başa çıkmakta oldukça zorlanırlar.

Bu belirtiler çoğunlukla ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde açığa çıkar. BKB sebepleri ile ilgili net bir yaklaşım olmasa da biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenler etkendir. Genetik mizaç, erken dönem travmaları, aile tutumları ( aile içinde belirgin, tutarlı sınırların oluşmaması), ebevyn tutumları (ebeveyn istismar veya ihmali).

BKB iletişim kurma, yakın ilişkileri devam ettirme yetilerinde zorluklara neden olduğu için bu ilişkileri sürdürebilmek BKB olan kişiler için oldukça zordur. Bu kişilerle yakın ilişkide olan kişiler kendilerini birden çok önemli görüp sonrasında birden değersiz hissedebilirler ve bu döngü tekrar edici olabilir. Bu da bu kişilerle birlikte olanlar için oldukça zorlayıcı bir durumdur. BDB olan kişilerin terapi süresince ilişkileri işlevsel düzeyde tutmaya çalışmak önemli bir çalışma konusudur.

BKB olan kişilerde yemek bozuklukları, kaygı bozuklukları, madde kullanım bozukluğu ve depresyonda birlikte görülebilir. Bu durumda bu rahatsızlıklarda tedavi sürecinde oldukça önemli yer işgal eder. Borderline kişilik bozukluğunda belirtileri azaltılabilir. Konuşma terapisi öncelikli tedavi şeklidir. Herhangi biriyle istikrarlı ilişki sürdürmekte zorlandıkları için bu terapi süreci içinde de bir zorluk oluşturur. Ancak düzenli ve uzun soluklu terapi sürecinden de faydalanırlar. Terapinin etkili olması terapiste güven, işbirliği oldukça önemlidir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?